OOH kampanj för kosttillskott företaget "Bio Salma".
Målet med kampanjen var att höja deras varumärkes igenkänning, visa upp och sticka ut med stora produktbilder som tog plats i tunnelbanan. 
Copy arbetet togs fram i samma anda. Anspela på att Bio Salma är så pålitliga och konsekventa i sitt råvaruval och prissättande. Därför sker "inget oväntat" hos dem. De fortsätter att leverera produkter av hög kvalitet och till ett bra pris.
Design och idéarbete: Niklas Grinder
Copy: Åsa Ellsäter och Niklas Grinder
Tillbaka